Community Manager BOPAN Forners Artesans

Planificació de campanyes, creació de contingut, realització de fotografies, manteniment i gestió de les xarxes socials de BOPAN Forners Artesans a Instagram, Facebook i Twitter.